Mikmafi.

Mikmafi.

Popul rt innlegg.

Popul re innlegg.

Kenapa kita butuh email? E-postadressen er ikke gyldig, og du kan ikke fa beskjed om det.

Hjem> Iruna Online Ability.

Iruna Online Ability.

& # 9734; Evne gir deg muligheten til a legge til visse effekter, oppfort nedenfor, til vapen, rustning, tilleggsutstyr, tilbehor og spesiell utstyrsutstyr.

For a nivaere opp & # 9734; Evne du ma lage 2 av hver og kombinere for a fa neste niva. Du trenger 16 totalt & # 9734; a opprette et niva 5 & # 9734; Evnen.

& # 9734; Lvl 1 + Lvl 1 = Niva 2.

& # 9734; Lvl 2 + Lvl 2 = Niva 3.

& # 9734; Lvl 3 + Lvl 3 = Niva 4.

& # 9734; Lvl 4 + Lvl 4 = Niva 5.

Malmen oker suksessraten, f.eks. Mytri gir en hoyere suksessrate enn hematitt. Hihiirokan forhindrer evnen til a nedgradere, men prosessen kan fortsatt mislykkes.

Du kan ikke bruke det samme nivaet & # 9734; Mulighet for utstyr, det betyr at du aldri vil ha fem niva 5 & # 9734; Evne pa din karakter med mindre de er av forskjellige evner.

Eksempel, Plant Dragon Drops Rod Twin Ribbon. Ved a klikke pa statistikken for dette tilleggsutstyret, viser det om det har et spor eller ikke, og hva & # 9734; Mulighet vedlagt er, hvis noen.

& # 9734; HP Blaiard, Morbeelzem – Sverd.

Sanddrage Zandt, Bjergdrage Bergen – Bue.

Forbedret Gulie, Gankaku – Cane.

Strix, Ifrit, Zimov – Claw.

Niapa, Nuitram – Kaster.

Ferzen, Jabek – Armor.

Minotaur, Kijimu, Kinote, Obligaus, Dullahan, Rowell – tilleggsutstyr.

Masked Warrior – Special.

Shojo, Herald of the Underworld, Shojo 2, Gatekeeper – Bow.

Vatendeth, Sianas 2 – Cane.

Leaf Dragon Blatt – Claw.

Kaiser, Finstern, Leviam – Armor.

Colon Tree, Zolban, False Grecia, Seele Zauga, Beelzebub, Arick, Sofys, Rita – Tillegg.

Anubites – Spesialutstyr.

Gusanoth, Cheltil – Claw.

Nuitran, Cielawinos, Zolte – Kaster.

Kaphar, Raton – Kropp.

Lv1: ATK +3, MaxHP-1%

Lv2: ATK +5, MaxHP-2%

Lv3: ATK +9, MaxHP-3%

Lv4: ATK +15, MaxHP-4%

Lv5: ATK +23, MaxHP-5%

Metal Brow – Bow.

Beelzedam, Guevol – Cane.

Ferzen, Light Warrior – Armow.

Bongea, Daemon, Dulllahan, Freedos – Tillegg.

Shojo, Shojo 2 – Bow.

Grecia, Guevol – Cane.

Thotoras, Altan – Claw.

Niapa, Zolte – Kaster.

Kaiser, Raton – Armor.

Lv1: MATK +10, MaxMP-1%

Lv2: MATK +12, MaxMP-2%

Lv3: MATK +16, MaxMP-3%

Lv4: MATK +22, MaxMP-4%

Lv5: MATK +30, MaxMP-5%

Vatendeth, Improved Gulie – Cane.

Gerust, Larkas, Maelriel – Claw.

Aurumteus, Valtia – Armor.

Hydra, Kimale, Dunkelheit – Tillegg.

Tarante, Metal Brow – Bow.

Isurugi Statue – Kaster.

Kaphar, Sky Dragon Himmel – Armor.

Argyros, Plant Dragon, Seele Zauga, Arick, Ushilth-tilleggsutstyr.

Anubites – Spesialutstyr.

Captian Beelz, Nero, Xeltysis, Zazel – Bow.

Garel, Spector – Cane.

Ganei, Larkas – Claw Ziddu – Kaster.

Wizaleon, Schlingel – Armor.

Peyote, Mater, Blauzen, Rowel, Cerebus – Tillegg.

Giant Ape Man – Special.

Captian Beelz, Xeltysis, Parazaia – Bow.

Ifrit, Gerust, Mani – Claw.

Cerebus, Oritius, Almas – Tilleggsinformasjon.

Lv1: ASPD + 10%, crit -10.

Lv2: ASPD + 10%, crit -8.

Lv3: ASPD + 10%, crit -6.

Lv4: ASPD + 10%, crit -4.

Lv5: ASPD + 10%, crit -2.

Wargvel, Vida – Cane.

Botaniga, Sofys, Almas, Mikmafy, Meelis – Tillegg.

Dracula, Pretorian – Special.

Lv1: Cast tid -10%, MP forbruk + 8%

Lv2: Cast tid -10%, MP forbruk + 4%

Lv3: Cast tid -10%, MP forbruk + 2%

Lv4: Cast tid -10%, MP forbruk + 1%

Lv5: Cast Time -10%

Sauro (niva 92), Burnos – Bow.

Sauro (Niva 92), Gauchel, Aufsea, Mamonea – Cane.

Leaf Dragon Blatt, Mani – Claw.

Wizaleon, Valmut, Beelzenom, Krigsherre – Armor.

Black Dark Warrior, Matadora, Daemon, Dullahan, Obligaus – Tillegg.

Masked Warrior, Doom – Special.

Sauro, Ardent Sauro (150 + 255) – Bow.

Vasaria, False Grecia, Beelzebub – Tillegg.

Anubites – Spesialutstyr.

Kaptein Beelzed – Bow.

Forbedret Gulie – Cane.

Ferzen, Behemoth – Armor.

Coregrum, Bongea, Kimal, Botaniga, Eldas, Muskelkolon – Tillegg.

Giant Rocker, Giant Ape Man – Special.

Ebon Knight – Bow.

Ganei, Larkas – Nail.

Blauzen, Mater, Seele Zauga, Stormia – Tillegg.

Tarante, Parazaia – Bow.

Isurugi Statue – Kaster.

Aurumteus, Finstern – Armor.

Zolban, Agoracanth, Freedos – Tillegg.

Ganei, Grail – Claw.

Isurugi Statue, Zolte – Kaster.

Halios, Valmut, Behemoth – Armor.

Coregrum, Hydra, Rowell, Oritius – Tillegg.

Giant Ape Man, Theru – Special.

Matadora, Veltria, Oritius – Tilleggsinformasjon.

Lv1: Vareutvinning -5%, sekunders forsinkelse -0,5.

Lv2: Vareutvinning -4%, sekunders forsinkelse -0,5.

Lv3: Vareutvinning -3%, sekunders forsinkelse -0,5.

Lv4: Vareutvinning -2%, sekunders forsinkelse -0,5.

Lv5: Vareutvinning -1%, sekunders forsinkelse -0,5.

Gatekeeper – Bow (Ikke bekreftet)

Magonza, Altan – Claw.

Specia, Vasaria, Sofys, Dunkelis, Seele Zauga II, Rita, Exusia Gewalt – Tillegg.

Dracula, Pulis – Special.

Lv1: ferdighetsforsinkelse 0,6 sekunder, ATK & # 183; MATK-5%

Lv2: ferdighetsforsinkelse 0,6 sekunder, ATK & # 183; MATK-4%

Lv3: ferdighetsforsinkelse 0,6 sekunder, ATK & # 183; MATK-3%

Lv4: ferdighetsforsinkelse 0,6 sekunder, ATK & # 183; MATK-2%

Lv5: ferdighetsforsinkelse 0,6 sekunder, ATK & # 183; MATK-1%

Xeltysis, Zazel – Bow.

Magonza, Nuit – Nail.

Kaphar, Sianas – Armor.

Minotaur, Kinote, Agoracanth, Botanisk, Specia, Ushilth – Tillegg.

Lv1: +3 MP naturlig gjenoppretting, +2 HP naturlig gjenoppretting.

Lv2: +6 MP naturlig gjenoppretting, +4 HP naturlig gjenoppretting.

Lv3: +9 MP naturlig gjenvinning, +6 HP naturlig gjenoppretting.

Lv4: +12 MP naturlig gjenoppretting, +8 HP naturlig gjenoppretting.

Lv5: +15 MP naturlig gjenoppretting, +10 HP naturlig gjenoppretting.

Shojo, Shojo 2 – Bow.

Bossheit, Beelzedam – Cane.

Sinasas, Wizaleon – Armor.

Zolban, False Grecia, Specia, Eldas – Tillegg.

Lv1: MP Forbruk -2%

Lv2: MP Forbruk -4%

Lv3: MP-forbruk -6%

Lv4: MP-forbruk -8%

Lv5: MP-forbruk -10%

Moldus, Zazel – Bow.

Garel. Imseti – Cane.

Schlingel, Hailos – Armor.

Kolon Tree, Argyros, Kinote, Dezigman, Stormia, Muskel Colon – Tillegg.

Doom – Special Effect.

Lv1: Hate Vekst rate + 5%

Lv2: Hate Vekst rate + 10%

Lv3: Hate Vekst rate + 15%

Lv4: Hate Vekst rate + 20%

Lv5: Hate Vekst rate + 25%

Death Chills – Sword.

Sand Dragon Zant – Bow.

Gankaku, Vida, Sianas, Mamonea- Cane.

Rossa, Gadave – Kaster.

Sky Dragon Himmel – Armor.

Coregrum, Colon Tree,?, Gotoku Cat, Vasaria, Freedos- Tillegg.

Lv1: Hate Vekst rate -5%

Lv2: Hate Vekst rate -10%

Lv3: Hate Vekst rate -15%

Lv4: Hate Vekst rate -20%

Lv5: Hate Vekst rate -25%

Herald of the Underworld, Nero – Bow.

Bossheit, Gankaku – Cane.

Leaf Dragon Blatt, Thotoras – Claw.

Aurumteus, Valtia – Armor.

Plant Dragon, Kijimu, Veltria – Tillegg.

Giant Rocker – Special.

Lv1: Heal Recovery + 1%

Lv2: Heal Recovery + 2%

Lv3: Heal Recovery + 3%

Lv4: Heal Recovery + 4%

Lv5: Heal Recovery + 5%

Wargvel, Gauchel – Cane.

Peyote, Bongea, Botaniga, Seele Zauga II – Tillegg.

Rusalka, Masked Warrior – Special.

Lv1: gjenoppretting av gjenstander + 2%

Lv2: gjenoppretting av gjenstand + 4%

Lv3: gjenoppretting av gjenstander + 6%

Lv4: gjenoppretting av gjenstander + 8%

Lv5: gjenoppretting av gjenstander + 10%

Burnos, Moldus – Bow.

Bossheit, Wargvel – Cane.

Magonza, Maelriel, Cheltil – Claw.

Halios, Jabek – Armor.

Hydra, Cerebus, Mater, Minotaur, Flammel – Tillegg.

Lv1: Kritisk rente +5.

Lv2: Kritisk rente +10.

Lv3: Kritisk hastighet +15.

Lv4: Kritisk pris +20.

Lv5: Kritisk rente +25.

Dezigman, Veltria, Seele Zauga II, Mikumahi – Tillegg.

Lv1: Auto ferdighet + 1%

Lv2: Auto ferdighet + 2%

Lv3: Auto ferdighet + 3%

Lv4: Auto ferdighet + 4%

Lv5: Auto ferdighet + 5%

Fjelldrage Bergen, Rua – Bow.

Spector, Leviathan – Cane.

Jabek, Behemoth – Armor.

Kijimu, Daemon, Beelzebub – Tillegg.

Matadora, Flammel – Tillegg.

Lv1: Brannmotstand + 1%

Lv2: Brannmotstand + 2%

Lv3: Brannmotstand + 3%

Lv4: Brannmotstand + 4%

Lv5: Brannmotstand + 5%

Vasaria, Agoracanth, Meelis – Tillegg.

Lv1: Vannmotstand + 1%

Lv2: Vannmotstand + 2%

Lv3: Vannmotstand + 3%

Lv4: Vannmotstand + 4%

Lv5: Vannmotstand + 5%

Sky Dragon Himmel – Armor.

Blauzen, Stormia – Tillegg.

Lv1: Vindmotstand + 1%

Lv2: Vindmotstand + 2%

Lv3: Vindmotstand + 3%

Lv4: Vindmotstand + 4%

Lv5: Vindmotstand + 5%

Sand Dragon Zant – Bow.

Kinote, Botaniker, Eldas – Additonal.

Lv1: Jordmotstand + 1%

Lv2: Jordmotstand + 2%

Lv3: Jordmotstand + 3%

Lv4: Jordmotstand + 4%

Lv5: Earth Resistance + 5%

Metal Brow – Bow.

Vida, Gauchel – Cane.

Krigsherre – Armor.

Obligaus, Seele Zauga II, Almas – Tilleggsinformasjon.

Lv1: Lysmotstand + 1%

Lv2: Lysmotstand + 2%

Lv3: Lysmotstand + 3%

Lv4: Lysmotstand + 4%

Lv5: Lett motstand + 5%

Finstern, Leviam – Armor.

False Grecia, Dunkelheit, Dunkelheit II – Tillegg.

Lv1: Darkness Resistance + 1%

Lv2: Darkness Resistance + 2%

Lv3: Darkness Resistance + 3%

Lv4: Darkness Resistance + 4%

Lv5: Darkness Resistance + 5%

Lv1: Gjennom fysisk +%

Lv2: Gjennom fysisk +

Lv3: Gjennom fysisk +

Lv4: Gjennom fysisk +%

Lv5: Gjennom fysisk +

Lv1: Fast fysisk skade +25.

Lv2: Fast fysisk skade +50.

Lv3: Fast fysisk skade +?

Lv4: Fast fysisk skade +?

Lv5: Fast fysisk skade +?

(Effekten gjenspeiler ikke statusen til hvert kj ledyr har nadd den ovre grensen 256) effekten.

Lv1: Pet status +2.

Lv2: Pet status +4.

Lv3: Pet status +6.

Meelis, Tarna – Tillegg.

Lv1: Spell burst rate +?%

Lv2: Spell burst rate +?%

Lv3: Spell burst rate +?%

Lv4: Spell burst rate +?%

Lv5: Spell burst rate +?%

Lv1: Fast Magic Damage +25.

Lv2: Fast Magic Damage +50.

Lv3: Fast Magic Damage +100.

Lv4: Fast Magic Damage +?

Lv5: Fast Magic Damage +?

Lv1: Magisk penetrasjon +?%

Lv2: Magisk penetrasjon +?%

Lv3: Magisk penetrasjon +?%

Lv4: Magisk penetrasjon +?%

Lv5: Magisk penetrasjon +?%

Lv1: Range mitigation +?%

Lv2: Range mitigation +?%

Lv3: Omradebegrensning +?%

Lv4: Range mitigation +?%

Lv5: Avstandsreduksjon +?%

Lv1: Skaderefleksjon + 2%

Lv2: Skaderefleksjon +?%

Lv3: Skaderefleksjon +?%

Lv4: Skaderefleksjon +?%

Lv5: Skaderefleksjon +?%

Lv1: Oppkjopsopplevelse +?%

Lv2: Oppkjopsopplevelse +?%

Lv3: Oppkjopsopplevelse +?%

Lv4: Oppkjopsopplevelse +?%

Lv5: Oppkjopsopplevelse +?%

Lv1: Som svar Heal +?

Lv2: Som svar Heal +?

Lv3: Som svar Heal +?

Lv4: Som svar Heal +?

Lv5: Som svar Heal +?

Legg igjen et svar.

Daftar Blog Saya.

Ukentlig sett mest vist.

Kenapa kita butuh email? E-postadressen er ikke gyldig, og du kan ikke fa beskjed om det.


Hei! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Prøv her nå!